PSAS 2020 - Session 4: Ang Masaklaw na Panukat (MAPA) ng Loob

PsychConsult, Inc. invites you to the webinar Ang Masaklaw na Panukat (MAPA) ng Loob, the fourth webinar in the PSAS 2020 Webinar Series!

 

 

Ang Mapa ng Loob, binuo noong 2011-2013 sa Personality Research Laboratory ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman, ay may 188 na item na sumusukat sa apat na facets para sa bawat isa sa limang domains ng FFM (Neuroticism, Extraversion, Openness to Experience, Agreeableness, at Conscientiousness), dalawang interstitial scales, at isang Social Desirability scale.

Batay sa normative sample ng mga estudyante sa kolehiyo (N=384), ang mga facet ay may reliability na .65 - .81, at nagpapangkat-pangkat, sa isang Principal Component Analysis, nang naayon sa inaasahang istrukutra ng FFM. Ang validity ng lahat ng mga iskala ay may suporta mula sa mga pag-aaral ng mga indibidwal na iskala o ng buong imbentaryo, kasama na ang pag-aaral kung saan siniyasat ang ugnayan ng Mapa ng Loob at ng Personality Inventory for the DSM-5 (PID-5).

Ang Mapa ay mabibili sa isang kit na may laman na 25 na test buklet, limampung talaan ng mga sagot at limampung ulat ng mga resulta, o bilang palatanungan na sasagutan online.

 

Title:  PSAS 2020 - Session 4: Ang Masaklaw na Panukat (MAPA) ng Loob 

Resource Speaker:  Dr. Gregorio EH del Pilar, PhD, RPsy 

Event Delivery:  Webinar via Zoom

Date:  October 24, Saturday, 10am to 12pm

Target Participants:  Registered Psychologists, Registered Psychometricians, Registered Guidance Counselors.

Continuing Professional Development (CPD) Points:  TBA CPD Points for RPsy, RPm, and RGC

Rates:  Early Bird - Php 2,500 for all five sessions in this series until September 6, 2020 (Register here)
             Regular - Php 600 for individual session
             PAP Member - Php 550 for individual session
                 *This fee is inclusive of the seminar and certificate. Slots are secure upon payment.
                  Payments are nonrefundable and secured slots are non-transferable. 

 

 

ONLINE REGISTRATION IS NOW CLOSED! 

However, you can manually register by contacting us at email psychconsult [dot] info [at] gmail [dot] com or
call/text 0917-637-8155.  Manual registration is open until October 24, 2020 (8:00AM). 

 

For more information, you may email psychconsult [dot] info [at] gmail [dot] com or contact us at 0917-637-8155 or 0936-796 7177.

 

 

​--

downloadable links